Opłaty wędkarskie w roku 2015
(składki członkowskie i okręgowe na ochronę i zagospodarowanie
wód okręgu PZW w Radomiu)

lp.

treść

wysokość kwotowa w złotych

składka nizinna

składka ulgowa odznaczeni członkowie oraz młodzież do 24 roku życia

składka ulgowa: mężczyźni po 65 roku życia i kobiety po 60 roku życia

składka uczestnika

opis

1.   

składka członkowska okręgowa

100

50

60

25

upoważnia do wędkowania wszelkimi dozwolonymi metodami na wodach nizinnych okręgu

2.   

składka okręgowa uzupełniająca na połów na zbiorniku Domaniów

25

25

25

otrzymuje nieodpłatnie

upoważnia do wędkowania na zbiorniku Domaniów po opłaceniu składki członkowskiej okręgowej

3.   

składka okręgowa uzupełniająca – połów ze środków pływających

25

25

25

nie dotyczy – zezwolenie musi posiadać opiekun

upoważnia do wędkowania ze środka pływającego po opłaceniu składki okręgowej, z łodzi na Domaniowie po opłaceniu składki uzupełniającej na Domaniów

4.   

składka okręgowa uzupełniająca wody górskie do wód nizinnych

20

20

20

20

upoważnia do wędkowania na wodach górskich okręgu po opłaceniu składki na wody nizinne

 

 

 

 

 

 

 

Tabela składek okresowych na 2015 rok

rodzaj składki okresowej

wody nizinne + wody górskie

wody nizinne + wody górskie + łódź

wody nizinne + wody górskie + Domaniów

wody nizinne + wody górskie + Domaniów + łódź

1.   

składka jednodniowa
(dla zrzeszonych w PZW)

15

20

25

30

2.   

składka trzydniowa
(dla zrzeszonych w PZW)

35

40

45

50

3.   

składka jednodniowa
(dla nie zrzeszonych i cudzoziemców)

45

50

55

60

Opłaty okresowe, jednodniowe uprawniające do wędkowania na wodach Okręgu można wnosić na rachunek bankowy Okręgu:

38 1240 5703 1111 0000 4905 5674

Uwaga: od dnia 1 stycznia 2009 r. karty wędkarskie wyrabiają: wg miejsca zamieszkania Starostwo Powiatowe lub Urząd Miejski w Radomiu.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 z 2001 r. poz. 1559) odnośnie obowiązujących kart wędkarskich zawiera następujący zapis:

§ 21. Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.

lp.

treść

opłata w złotych

1.   

wpisowe członka zwyczajnego PZW

25

2.   

wpisowe członka uczestnika PZW

12

3.   

legitymacja członkowska (członek uczestnik darmowa)

5

4.   

opłata za egzamin (zwolnienie z opłaty ma członek uczestnik)

15

- przy opłacie składek wędkarz otrzymuje obowiązujące zezwolenia;

- w przypadku zagubienia zezwolenia koszt duplikatu wynosi 20 zł;

- opłata za niezłożenie rejestru połowów za 2014 rok  przy opłacaniu składki na rok następny wynosi  10,00 zł


Przy dokonywaniu opłaty należy przedstawić do wglądu aktualną kartę wędkarską;

 Informację sporządził w oparciu o tabele opłat PZW

Boruch Jan

pełna informacja na stronie:
http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/12/wysokość-składek-w-2015-i-ulgi.pdf

Wysokość składki członkowskiej
w roku 2015

lp.

treść

wysokość kwotowa w złotych

1.

składka członkowska

75

2.

składka członkowska ulgowa 50%:

1.     młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

2.     członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3.     mężczyźni po ukończeniu wieku 65 lat

4.     kobiety po ukończeniu 60 roku życia

37

3.

składka członkowska ulgowa:

1.     członkowie uczestnicy do lat 16;

2.     członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18

4.

wpisowe:

1.     członka zwyczajnego PZW

2.     członka uczestnika PZW

 

25

12

5.

legitymacja członkowska

5

 Informację sporządził w oparciu o tabelę opłat ZG PZW

Boruch Jan

pełna informacja na stronie:
http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/12/wysokość-składek-w-2015-ZG.pdf