Opłaty wędkarskie w roku 2014
(składki członkowskie i okręgowe na ochronę i zagospodarowanie
wód okręgu PZW w Radomiu)

lp.

treść

wysokość kwotowa w złotych

składka nizinna

składka ulgowa odznaczeni członkowie oraz młodzież do 24 roku życia

składka ulgowa: mężczyźni po 65 roku życia
i kobiety po 60 roku życia

składka uczestnika
do lat 16

1.  

składka członkowska okręgowa

98

50

56

23

2.  

składka okręgowa uzupełniająca na połów na zbiorniku Domaniów

25

25

25

otrzymuje nieodpłatnie

3.  

składka okręgowa uzupełniająca – połów ze środków pływających

25

25

25

nie dotyczy – zezwolenie musi posiadać opiekun

4.  

składka okręgowa uzupełniająca wody górskie do wód nizinnych

20

20

20

otrzymuje nieodpłatnie

 

 

 

 

 

 

Rodzaj składki okresowej

wody nizinne + wody górskie

wody nizinne + wody górskie + łódź

wody nizinne + wody górskie + Domaniów

wody nizinne + wody górskie + Domaniów + łódź

1.  

składka jednodniowa
(dla zrzeszonych w PZW)

15

20

25

30

2.  

składka trzydniowa
(dla zrzeszonych w PZW)

35

40

45

50

3.  

składka jednodniowa
(dla nie zrzeszonych
i cudzoziemców)

45

50

55

60

1) opłaty okresowe, jednodniowe uprawniające do wędkowania na wodach Okręgu można wnosić na rachunek bankowy Okręgu
nr 38 1240 5703 1111 0000 4905 5674


Uwaga:
od dnia 1 stycznia 2009 r. karty wędkarskie wyrabiają: wg miejsca zamieszkania Starostwo Powiatowe lub Urząd Miejski w Radomiu.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 z 2001 r. poz. 1559) odnośnie obowiązujących kart wędkarskich zawiera następujący zapis:

§ 21. Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.

Składka członkowska okręgowa - upoważnia do wędkowania wszelkimi dozwolonymi metodami na wodach nizinnych okręgu.

Składka okręgowa uzupełniająca na połów na zbiorniku Domaniów - upoważnia do wędkowania na zbiorniku Domaniów po opłaceniu składki członkowskiej okręgowej.

Składka okręgowa uzupełniająca – połów ze środków pływających - upoważnia do wędkowania ze środka pływającego po opłaceniu składki okręgowej, z łodzi na Domaniowie po opłaceniu składki uzupełniającej na Domaniów.

Składka okręgowa uzupełniająca wody górskie do wód nizinnych - upoważnia do wędkowania na wodach górskich okręgu po opłaceniu składki na wody nizinne.

lp.

treść

opłata w złotych

1.    

wpisowe członka zwyczajnego PZW

25

2.    

wpisowe członka uczestnika PZW

12

3.    

legitymacja członkowska (członek uczestnik darmowa)

5

4.    

opłata za egzamin (zwolnienie z opłaty ma członek uczestnik)

15

- przy opłacie składek wędkarz otrzymuje obowiązujące zezwolenia;
- w przypadku zagubienia zezwolenia koszt duplikatu wynosi 20 zł;
- opłata za niezłożenie rejestru połowów za 2013 rok  przy opłacaniu składki na rok następny wynosi  10,00 zł;
- przy dokonywaniu opłaty należy przestawić do wglądu aktualną kartę wędkarską.

informację sporządził w oparciu o tabele opłat PZW

Boruch Jan